Małopolski Ogród Sztuki budynek o ciekawej architekturze zlokalizowany w centrum Krakowa. Jest to kompleks skupiający działanie związane ze sztuką, mieści się tam m.in. sala teatralna czy kinowa. Budynek jest ciekawie zaprojektowany dosłownie wtapiając się w zastaną obok zabytkową architekturę nawiązaniem do kształtu kamienic obok, kontynuując linie dachów w zupełnie jednak innym stylu. Elewacja budynku składa się z pomarańczowych, ażurowych elementów połączony z licznymi przeszkleniami. Od strony ulicy Rajskiej znajduje się główne wejście prowadzące przez zadaszone patio. Chodnik prowadzący do wejść otoczony jest płatami z wysoką trawą, pomiędzy którymi znajdują się liczne poprzeczne alejki czy wręcz tylko pasy płyt z kamienia. Tworzy to  atmosferę przebywania w ogrodzie podzielonym na rządki upraw pomiędzy którymi są wydeptane ścieżki – a może to lekka nadinterpretacja ;)